Information om Varmepumper

Her på BioPump.dk kan du læse hvordan de nye generationer af el besparende varmepumper fungerer og hvordan du kan benytte dem med fordel i din husstand.

I 2013 kom mange af de største producenter af luft til luft og luft til vand varmepumper med helt nyudviklede modeler. Et nyt EU krav, gjorde det nødvendigt at skabe nye mere effektive og el besparende teknologier, så pumperne kunne leve op til de nye regler.

Med den nye teknologi har vi derfor et langt bedre alternativ i varmepumperne end hidtil.

Effektiviteten er strøget i vejret og gør i dag varmepumperne til et af de bedste alternativer til traditionelle varmekilder i Danmark.

Ydelsen er steget voldsomt og priserne er faldet pga populariteten. Sammenholdt med muligheden for at producerer sin egen EL via solpaneler (som også er faldet i pris de sidste 3 år) har vi med luft til luft og luft til vand varmepumperne, en af de mest grønne og miljørigtige varmekilder på markedet.

Her på siden kan du læse om teknologien i en varmepumpe og se forslag til installationer.

Hvad er en varmepumpe

Først vil vi i simple vendinger introducerer dig for begrebet, så du har indblik i hvorledes en varmepumpe fungerer i praksis.
Det er nødvendigt, at have et grundlæggende indblik i teknologien for at vælge den løsning, der er mest egnet til din husstand.

En varmepumpe består af en udedel og en indedel – se tegning. Se videoer

 

Sådan virker en luft til luft varmepumpe

I et lukket rørsystem, strømmer en flydende væske med lavt kogepunkt.
Det pumpes fra udedelen ind i huset til indedelen, hvor det begynder at koge, når det møder en højere temperatur. Når væsken koger og bliver til damp, afgiver væsken varme.

Ved at blæse luften inde i huset hen over en flade opvarmes luften inde i huset.

Væsken pumpes i rørsystemet ud til udedelen, hvor det afkøles af en blæser og trykkes sammen til væske tilstand igen af en kompressor.

Virker det bekendt ?

Det er samme princip, der anvendes i et køleskab. Har du lagt mærke til at der er varmt bag på køleskabet ? Forestil dig at bagsiden af et køleskab er inde i dit hus og køleskabet står udenfor.

Ved at blæse luft forbi bagsiden af køleskabet, hvor der jo er varmt, kan varmen spredes rundt i huset.

Få Energitilskud til din Varmepumpe – Læs alt om Energitilskud her

Luft til luft Varmepumper kan også køle

Vender man processen om, så væsken pumpes den anden vej rundt i rørsystemet, vil varmepumpen forsøge at varme udenfor og dermed køle indenfor.
Det er derfor en varmepumpe også kan bruges til at køle luften i huset om sommeren.

Installationsforslag:

luft til luft varmepumpe installation

Her ser du et forslag til varmepumpe installation med ekstra solcelle mulighed.

luft til vand varmepumpe installation

Forslag til installation af Luft til VAND inkl. brændeovn med vandgris og solceller